Hồ Yên Trung – "Tiểu Đà Lạt" giữa lòng Uông Bí (Quảng Ninh)

Bạn đang xem video: Hồ Yên Trung – "Tiểu Đà Lạt" giữa lòng Uông Bí (Quảng Ninh) được tổng hơp từ mạng xã hội #HồYênTrung – Có một Đà Lạt thu nhỏ trong lòng đất mỏ Quảng Ninh. Những đồi thông xanh ngát, hồ nước trong veo sẽ đem lại cho bạn cảnh quan hữu… Continue reading Hồ Yên Trung – "Tiểu Đà Lạt" giữa lòng Uông Bí (Quảng Ninh)