ធ្វើបុណ្យកើតព្រោះមានសទ្ធា, San Sochea [ Nuon Dara Official ]

Bạn đang xem video: ធ្វើបុណ្យកើតព្រោះមានសទ្ធា, San Sochea [ Nuon Dara Official ] được tổng hơp từ mạng xã hội ធ្វើបុណ្យកើតព្រោះមានសទ្ធា, San Sochea [ Nuon Dara Official ] 🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​ 🙏 ធម្មទានដោយៈ សាមណេរ នួន ដារ៉ា …………………………………………………………………………………….. ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច 👉 Subscribe 👉 Comment 👉 Share 👉 Like សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌ Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=lWcCZex-B2I Chuyên mục: thuê xe… Continue reading ធ្វើបុណ្យកើតព្រោះមានសទ្ធា, San Sochea [ Nuon Dara Official ]

រៀនស្គាល់ខ្លួនឯង | San Sochea | សាន សុជា |The Buddhist Page

Bạn đang xem video: រៀនស្គាល់ខ្លួនឯង | San Sochea | សាន សុជា |The Buddhist Page được tổng hơp từ Dịch vụ thuê xe សម្តែងធម៌ទេសនា&បកស្រាយសំណួរដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា #The_Buddhist_Page #សាន_សុជា #San_Sochea _______________________________________________ សូមចុចLinkខាងក្រោម ដើម្បីបានស្តាប់ធម៌ផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត។ You tube : Website : Facebook Page : Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=kBtBYavi2n0 Chuyên mục: thuê ô tô Đăng lại bởi: chothuexe123 Thông… Continue reading រៀនស្គាល់ខ្លួនឯង | San Sochea | សាន សុជា |The Buddhist Page

ធម៌ជំនួយស្មារតី/លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស

Bạn đang xem video: ធម៌ជំនួយស្មារតី/លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស được tổng hơp từ mạng xã hội ធម៌ជំនួយស្មារតី/លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖ 👉 👉 ………………………………………………………………………………………………………………… #បរមសុខមិនចេះប្រែប្រួល #ព្រះពុទ្ធសាសនាមានជម្រៅណាស់ #ផ្លវទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច .👉 Subscribe 👉 Comment 👉 Share 👉 Like សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌ Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=AY7DsMh208k Chuyên mục: Thuê xe máy Đăng lại bởi: https://chothuexe123.com Thông tin video: Tác giả: Sing… Continue reading ធម៌ជំនួយស្មារតី/លោកគ្រូ ប៊ុត សាវង្ស

សទ្ធាជាពូជនៃបញ្ញា, ប៊ុត សាវង្ស,​ buth savong dhamma talk, khmer dhamma network

Bạn đang xem video: សទ្ធាជាពូជនៃបញ្ញា, ប៊ុត សាវង្ស,​ buth savong dhamma talk, khmer dhamma network được tổng hơp từ youtube Published on Apr 27, 2016 នេះគឺជា ប៉ុស្តិ៍ថ្មីមួយទៀត ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាស­នាខ្មែរ។ (ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ប្រទេសកម្ពុជា) Please to click Subscribe my channel: Check out our Official Website: ……………………………………………………………………………. Som Bunthoeurn, San Sochea, San Phearith, Choun Kakada, Chuon Kakada, Kou Sopheap,… Continue reading សទ្ធាជាពូជនៃបញ្ញា, ប៊ុត សាវង្ស,​ buth savong dhamma talk, khmer dhamma network

គ្មានជាតិមុខគ្មានជាតិក្រោយ? | SAN SOCHEA OFFICIAL

Bạn đang xem video: គ្មានជាតិមុខគ្មានជាតិក្រោយ? | SAN SOCHEA OFFICIAL được tổng hơp từ mạng internet គ្មានជាតិមុខគ្មានជាតិក្រោយ? | SAN SOCHEA OFFICIAL ————– Website: Facebook: YouTube: មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ——————————————- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: 0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: 0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ: 0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​: 0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ: 0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម ១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​ Keyword (ពាក្យគន្លឹះ): សាន សុជា ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា វត្តមណីរតនារាម San Sochea Ven San Sochea San Sochea Official… Continue reading គ្មានជាតិមុខគ្មានជាតិក្រោយ? | SAN SOCHEA OFFICIAL

តើធម៌ខុសគ្នាតាមសម័យព្រះពុទ្ធទេ? | SAN SOCHEA OFFICIAL

Bạn đang xem video: តើធម៌ខុសគ្នាតាមសម័យព្រះពុទ្ធទេ? | SAN SOCHEA OFFICIAL được tổng hơp từ mạng xã hội តើធម៌ខុសគ្នាតាមសម័យព្រះពុទ្ធទេ? | SAN SOCHEA OFFICIAL ————– Website: Facebook: YouTube: មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ——————————————- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: 0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: 0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ: 0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​: 0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ: 0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម ១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​ Keyword (ពាក្យគន្លឹះ): សាន សុជា ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា វត្តមណីរតនារាម San Sochea Ven San Sochea San Sochea… Continue reading តើធម៌ខុសគ្នាតាមសម័យព្រះពុទ្ធទេ? | SAN SOCHEA OFFICIAL

វិធីស្រ្ដយកឈ្នះមនុស្សឆេវឆាវ,San Sochea [ សាន សុជា ]

Bạn đang xem video: វិធីស្រ្ដយកឈ្នះមនុស្សឆេវឆាវ,San Sochea [ សាន សុជា ] được tổng hơp từ Dịch vụ thuê xe #វិធីស្រ្ដយកឈ្នះមនុស្សឆេវឆាវ#, សាន សុជា | san sochea [ Vannak Official ] 🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​ 🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.អាន វណ្ណៈ ……………………………………………………………………………………. ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច 👉 Subscribe 👉 Comment 👉 Share 👉 Like សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌ #Vannak Official #San_Sochea_official Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=Y_6i5RAmsYI Chuyên… Continue reading វិធីស្រ្ដយកឈ្នះមនុស្សឆេវឆាវ,San Sochea [ សាន សុជា ]

តើចិត្តមានសម្ព័ន្ធជាមួយចរិតយ៉ាងណា? | SAN SOCHEA OFFICIAL

Bạn đang xem video: តើចិត្តមានសម្ព័ន្ធជាមួយចរិតយ៉ាងណា? | SAN SOCHEA OFFICIAL được tổng hơp từ mạng internet តើចិត្តមានសម្ព័ន្ធជាមួយចរិតយ៉ាងណា? | SAN SOCHEA OFFICIAL ————– Website: Facebook: YouTube: មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ——————————————- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: 0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: 0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ: 0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​: 0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ: 0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម ១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​ Keyword (ពាក្យគន្លឹះ): សាន សុជា ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា វត្តមណីរតនារាម San Sochea Ven San Sochea San Sochea Official… Continue reading តើចិត្តមានសម្ព័ន្ធជាមួយចរិតយ៉ាងណា? | SAN SOCHEA OFFICIAL

កាត់តម្រុយគ្មានមូលដ្ឋាន | SAN SOCHEA OFFICIAL

Bạn đang xem video: កាត់តម្រុយគ្មានមូលដ្ឋាន | SAN SOCHEA OFFICIAL được tổng hơp từ mạng xã hội កាត់តម្រុយគ្មានមូលដ្ឋាន | SAN SOCHEA OFFICIAL ————– Website: Facebook: YouTube: មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ——————————————- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: 0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: 0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ: 0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​: 0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ: 0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម ១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​ Keyword (ពាក្យគន្លឹះ): សាន សុជា ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា វត្តមណីរតនារាម San Sochea Ven San Sochea San Sochea… Continue reading កាត់តម្រុយគ្មានមូលដ្ឋាន | SAN SOCHEA OFFICIAL

សាងព្រះវិហារនិងសាងចេតិយ មួយណាបានបុណ្យជាង? | SAN SOCHEA OFFICIAL

Bạn đang xem video: សាងព្រះវិហារនិងសាងចេតិយ មួយណាបានបុណ្យជាង? | SAN SOCHEA OFFICIAL được tổng hơp từ youtube សាងព្រះវិហារនិងសាងចេតិយ មួយណាបានបុណ្យជាង? | SAN SOCHEA OFFICIAL ————– Website: Facebook: YouTube: មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist) ——————————————- 0១.របៀបអានភាសាបាលី: 0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ 0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​ 0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ: 0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី: 0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ: 0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​: 0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ: 0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម ១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​ Keyword (ពាក្យគន្លឹះ): សាន សុជា ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា វត្តមណីរតនារាម San Sochea Ven San Sochea San Sochea… Continue reading សាងព្រះវិហារនិងសាងចេតិយ មួយណាបានបុណ្យជាង? | SAN SOCHEA OFFICIAL