#តើលក្ខណៈមនុស្សចិត្តបុណ្យ_សម្គាល់ត្រង់ចំនុចណា? / #san_sochea |#bunthorn_official

Bạn đang xem video: #តើលក្ខណៈមនុស្សចិត្តបុណ្យ_សម្គាល់ត្រង់ចំនុចណា? / #san_sochea |#bunthorn_official được tổng hơp từ mạng internet #តើលក្ខណៈមនុស្សចិត្តបុណ្យ_សម្គាល់ត្រង់ចំនុចណា? /សម្តែងដោយម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា #san_sochea | ————————————————————————– សូមស្វាគមន៍មកកាន់​ Channel #Bunthorn_Official សូមស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីបានជាគតិអប់រំក្នុងជីវិត ដើម្បីទទួលបានវីដីអូថ្មីៗទៀត សូមចុចៈ 👉 Subscribe YouTube 👉 Comment 👉 Like 👉 Share សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ 😘🙏 Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=DX97jh1sRPQ Chuyên mục: thuê ô tô Đăng lại bởi: chothuexe123 Thông tin… Continue reading #តើលក្ខណៈមនុស្សចិត្តបុណ្យ_សម្គាល់ត្រង់ចំនុចណា? / #san_sochea |#bunthorn_official

#តើមនុស្សក្រសំដៅត្រង់ណា?||បកស្រាយដោយម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា\ #bunthorn_official

Bạn đang xem video: #តើមនុស្សក្រសំដៅត្រង់ណា?||បកស្រាយដោយម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា\ #bunthorn_official được tổng hơp từ mạng internet #តើមនុស្សក្រសំដៅត្រង់ណា?||បកស្រាយដោយម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា\ ————————————————————————– សូមស្វាគមន៍មកកាន់​ Channel #Bunthorn_Official សូមស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីបានជាគតិអប់រំក្នុងជីវិត ដើម្បីទទួលបានវីដីអូថ្មីៗទៀត សូមចុចៈ 👉 Subscribe YouTube 👉 Comment 👉 Like 👉 Share សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ 😘🙏 Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=15yWBiebW98 Chuyên mục: thuê xe tự lái Đăng lại bởi: chothuexe123 Thông tin video: Tác… Continue reading #តើមនុស្សក្រសំដៅត្រង់ណា?||បកស្រាយដោយម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា\ #bunthorn_official

ធើ្វបុណ្យជាមួយគ្នាបានជួបគ្នាអត់ជាតិក្រោយ/សាន សុជា/san sochea(san sochea 2022)

Bạn đang xem video: ធើ្វបុណ្យជាមួយគ្នាបានជួបគ្នាអត់ជាតិក្រោយ/សាន សុជា/san sochea(san sochea 2022) được tổng hơp từ youtube ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាបានជួបគ្នាអត់/លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា/គោលបំណងផុសវីដេអូនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាដល់បរិស័ទ នឹង យុវវ័យសម័យថ្មី នឹង អប់រំផ្លូវចិត្ត​ នឹង ផ្លូវកាយ កុំឱ្យប្រព្រឹត្តខុស នឹង ដើម្បីទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនា។ -សូមព្រះករុណាគុណម្ចាស់ នឹង ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមេត្តាចូលរូមចុចពាក្យ(Subscribe)ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗ(Videos)ព្រះធម៌ល្អៗថ្មីៗទៀតពីឆាណែល(Channel)របស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព (សូមអរព្រះគុណ នឹង សូមអរគុណ)​ -facebook: -facebook page: -youtube: ———————————————————- Please help subscribe to my channel ; thanks you for you. #salin official #san sochea official Link gốc… Continue reading ធើ្វបុណ្យជាមួយគ្នាបានជួបគ្នាអត់ជាតិក្រោយ/សាន សុជា/san sochea(san sochea 2022)