Phuket nhộn nhịp sau dịch dưới ống kính khách Việt

Hè năm nay, Hà Local, đang sống tại TP HCM, quay trở lại Phuket, Thái Lan trong chuyến công tác. “Du lịch Thái Lan quay lại rồi”, anh tự nhủ. Bạn dễ dàng thấy được sự hồi sinh của du lịch của đất nước này khi nhìn vào bảng thông báo chuyến đi và đến. Thái Lan hiện nay đang có tần suất các chuyến bay nội địa và quốc tế rất lớn.

Xem thêm  mời gọi người dân ăn hàng giữa Covid-19