វិសយរូបទាំង ៧ មានអ្វីខ្លះ? | ព្រះអភិធម្ម, វ៉ុល ០៣, លេខ ១៣២

Bạn đang xem video: វិសយរូបទាំង ៧ មានអ្វីខ្លះ? | ព្រះអភិធម្ម, វ៉ុល ០៣, លេខ ១៣២ được tổng hơp từ mạng xã hộiPlease subscribe to our channel for more contents here:

————————————————————————————————————————————-
#Infinite
#Share
#Subscribe
#Visay Roub
#វិសយរូប
————————————————————————————————————————————-

វិសយរូបទាំង ៧ មានអ្វីខ្លះ? | ព្រះអភិធម្ម, វ៉ុល ០៣, លេខ ១៣២ | Preah Ah Phi Thor, Vol. 03, No. 132

In an attempt to help promote Buddhism among Asian viewers, our channel is proudly dedicated to sharing the words of Buddha to fellow followers.

ក្នុងគោលបំណងជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងចំណោមអ្នកទស្សនាជនជនអាស៊ី ឆានែលរបស់ យើងមានមោទនភាពក្នុងការចែករំលែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពុទ្ធទៅកាន់មិត្តទាំងឡាយដែលជា ពុទ្ធសាសនិក។

Please support us by subscribing to our channel:

សូមជួយគាំទ្រយើងខ្ញុំដោយការ subscribe ឆានែលយើងខ្ញុំ៖

© Infinite. All rights reserved. Any reproduction or republication of this video/audio, in whole or in part, is strictly prohibited.

© Infinite. រក្សា​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង។ រាល់ការផលិតឡើងវិញ ឬការបោះពុម្ពឡើងវិញនៃវីដេអូ/អូឌីយ៉ូនេះ ទាំងមូលឬមួយផ្នែកត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=qsQubF23saA

Chuyên mục: Thuê xe máy

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

Tác giả: Infinite

tag : ធម៌,ធម៌ថ្វាយបង្គំព្រះ,ស្តាប់ធម៌,khmer dhamma,សីល,ទាន,ព្រះពុទ្ធ,រូប,ចិត្ត,កិលេស,កម្ម,បុណ្យ,,បាប,,កុសល,អកុសល,មេត្តា,បញ្ញា,ទោសៈ,លោភៈ,មោហៈ,ព្រះអភិធម្ម,វិន័យ,ធម៌នមស្ការ,គុណ,នរគ,ឋានសួគ៌,រៀនធម៌,រៀនធម៌នមស្ការដំបូង,សូត្រមន្ត,ទេសនា,ពុទ្ធប្រវត្តិ

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

Thời lượng: 01:00:00 có 9 lượt xem

Video image: thuê xe đạp đà lạt

Số lượt thích: 0 , Số lượt không thích :

Xem thêm  'SÀI GÒN ĐAU LÒNG QUÁ' toàn kỷ niệm chúng ta... | HỨA KIM TUYỀN x HOÀNG DUYÊN (OFFICIAL MV)