ជំងឺ ស្ពោតឆ្អឹង វេជ្ជ. ហង្ស ដារ៉ា , Osteopenia

Bạn đang xem video: ជំងឺ ស្ពោតឆ្អឹង វេជ្ជ. ហង្ស ដារ៉ា , Osteopenia được tổng hơp từ mạng internetIn this video we want to show you about ជំងឺ ស្ពោតឆ្អឹង វេជ្ជ. ហង្ស ដារ៉ា , Osteopenia , SUCCESS REVEAL

ទំនាក់ទំនងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហង្ស ដារ៉ា៖
Facebook Page: Chorenai Health Care

(Metfone) 097 734 777 9
(Cellcard) 012 219 600
(Smart) 016 696 01
Telegram: 097 734 777 9

……………………………………………………………….
Join our group:
☛ Telegram:
☛ Facebook Group:
✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
នាទីជីវិតជោគជ័យ៖
ស្វែងយល់ពីសុខភាព៖

© Copy Right Issues: If you don’t want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=RavJJFNU6eQ

Chuyên mục: thuê xe tự lái

Đăng lại bởi: https://chothuexe123.com

Thông tin video:

Tác giả: Success Reveal

từ khoá tìm kiếm : ជំងឺ ស្ពោតឆ្អឹង វេជ្ជ. ហង្ស ដារ៉ា,Osteopenia,ជំងឺ ស្ពោតឆ្អឹង,ស្ពោតឆ្អឹង,វេជ្ជ. ហង្ស ដារ៉ា,សុខភាព,នាទីសុខភាព,,ជំងឺ​,,ចំនេះដឹងសុខភាព,health kh,cam health,health cambodia,health khmer,health in khmer,success reveal

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

Thời lượng: 00:58:21 có 2050 lượt xem

Video image: thuê xe đạp đà lạt

Số lượt like: 118 , Số lượt không thích :

Xem thêm  Lên Xe Đi Em Ơi (Freak D Remix) - Đinh Kiến Phong | Nhạc Trẻ Remix TikTok 8D Hay Nhất 2019

7 comments

  1. ប៉ាញុំគាត់អាយុ84ហើយគាត់ឈឺដៃពីស្មាចុកចាប់តើត្រូវធ្វ់មេច🙏😄

  2. ជំរាបសួរលោកគ្រូ តើជម្ងឺស្ពោតឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងមានទាក់ទងនឹងពូជដែរឬទេ?

  3. ខ្ញុំឈឺស្ពោតឆ្អឹងដែេលោកគ្រូ😥

  4. ជម្រាបសួរ លោកគ្រូ សុំវិធីលូតកម្ពស់ 1 ម៉ែត្រ70 😁

Comments are closed.