ឆ្លើយតបទៅមេដឹកនាំ ហ៊ុនសែន មិនមែនមានអ្វីៗគឺដោយសារលោក리더 훈센에 대한 답은 그 때문이 아니다

Bạn đang xem video: ឆ្លើយតបទៅមេដឹកនាំ ហ៊ុនសែន មិនមែនមានអ្វីៗគឺដោយសារលោក리더 훈센에 대한 답은 그 때문이 아니다 được tổng hơp từ mạng internetឆ្លើយតបទៅមេដឹកនាំ ហ៊ុនសែន មិនមែនមានអ្វីៗគឺដោយសារលោក리더 훈센에 대한 답은 그 때문이 아니다
សូមអរគុណសម្រាប់ការមើលវីឌីអូChannel របស់ខ្ញុំ,(ហើយសូមបងប្អូនជួយចុច)subscribe Channel ,Real News Khហើយខ្ញុំនិងធ្វើការអានព័ត៌មានពិតជូនឲ្យបងប្អូនបានស្តាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្មែរជួយខ្មែរ​ , ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ
Thanks for watching my channel videos,Please subscribe Channel, Real News Kh, And I will read the facts for you to listen every day,Khmer help Khmer,Khmer-loving Khmer
#ខ្មែរជួយខ្មែរ#អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=zRakfoJhpcY

Chuyên mục: thuê xe tự lái

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

Tác giả: Real News Kh

Thời lượng: 00:41:25

Chủ đề: thuê xe đạp

từ khoá : ,ព័ត៌មានពិត,ព័ត៌មានសង្គម,ព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃ

Số lượt thích: 9 , Số lượt dislike :

Xem thêm  CHÚ CHÓ ĐI 2 CHÂN SU XÍ XỌN MỘT MÌNH đi chợ GIÚP MẸ | Dog walking on two leg