Chả rươi Việt lên báo nước ngoài

Tờ SCMP đánh giá rươi là món ngon không dành cho người dễ buồn nôn.

Xem thêm  Nhà tù không tường rào, không ai vượt ngục