លោកសង្ឃគួរបោះឆ្នោតទេ | Rim Chanra Talking Monks And Election 2022

Bạn đang xem video: លោកសង្ឃគួរបោះឆ្នោតទេ | Rim Chanra Talking Monks And Election 2022 được tổng hơp từ mạng internetលោកសង្ឃគួរបោះឆ្នោតទេ
——————————
For More Videos
1-
-តើអ្វីជាភាពអស្ចារ្យ?
2-
-រៀនត្រាប់ឱ្យត្រូវទំនង
3-
-ព្រះអាស៊ី ព្រះអឺរ៉ុប
4-
-ទឹកសម្បថ៍គ្មានន័យ
5-
-ចោរ និងអ្នកបះបោកើតចេញពីណា?
————————————
ចូលទៅ Facebook Page តោះស្តាប់ធម៌

#ToshSdabthor #RimChanra

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=VQ0_jvp_EAg

Chuyên mục: Cẩm nang thuê xe

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

Tác giả: Tosh Sdabthor

Thời lượng: 00:36:39

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

từ khoá tìm kiếm : Rim chanra preaching,Rim chanra preaching 2022,Rim chanra 2022,,,Khmer Buddhism,Khmer Buddhist 2022,Rim Chanra collection,រីម ចាន់រ៉ា,Rim Chanra Study Dharma,Rim Chanra education

Số lượt thích: 48 , Số lượt không thích :

Xem thêm  Bà Vê Đi Mua Hải Sản Bằng Xe Bò Cực Hài - Vê Vê Channel

1 comment

  1. សាធុ ត្រូវពិតមែនហើយលោកម្ចាស់!!!🙏 សូម្បីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះ ក៏ទ្រង់ត្រាស់ដឹងដើម្បីប្រយោជន៍សត្វលោកទូទៅដែរ ។ កុំតែអាកាត់ ជ្រើសរើសដោយអគតិ។🙏🙏🙏

Comments are closed.