ប្រភេទសីល &អត្ថន័យរបសសីលផ្សេងគ្នា|ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ

Bạn đang xem video: ប្រភេទសីល &អត្ថន័យរបសសីលផ្សេងគ្នា|ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ được tổng hơp từ Dịch vụ thuê xeប្រភេទសីល &អត្ថន័យរបសសីលផ្សេងគ្នា|ព្រះធម្មវិបស្សនា កេតុធម្មោ
#som bunthoeun

👉 សូមអនុមោទនា💐💐👏👏👏
#សូមជួយចុច_ជាវ_រឺ_SUBSCRIBE_ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ថែមទៀត_សូមអរគុណ!
-សីល៥
-សីល៨
-សីល១០
-ចតុប្បារិសុទ្ធិសីល
+Link អទិន្នាទាន សិក្ខាបទ
១,
+ling កាមេសុមិច្ឆាចារ​ សិក្ខាបទ
១,
+Link មុសាវាទ សិក្ខាបទ
១,
+ Link សុរាមេរយ
១,
+ឧបោសថ ៣យ៉ាង
១,
+ញាតិ្តសីល (ភិក្ខុ)​​និងសីលសាមណេរ

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=DgX1pHg-1To

Chuyên mục: Cẩm nang thuê xe

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ #som bunthoeun #សីល,#som bunthoeun,#សីល

Số lượt like: 0 , Số lượt dislike :

Xem thêm  🔴 Trực Tiếp | Chặng 13: Tp. Đà Nẵng - Tp. Tam Kỳ (Quảng Nam) | 19/04/2021 | CTH TPHCM 2021