គាត់និយាយបានល្អ ត្រឹមត្រូវ…

Bạn đang xem video: គាត់និយាយបានល្អ ត្រឹមត្រូវ… được tổng hơp từ mạng xã hộiគាត់និយាយបានល្អ ត្រឹមត្រូវ…
បញ្ជាក់៖ ពេលបងប្អូនស្តាប់ហើយ ត្រិះរិះចារណាដោយខ្លួនឯង បងប្អូនបានពិចារណាហើយ បើត្រូវសូមបងប្អូនទទួលយក បើមិនត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនបោះវាចោលទៅ។
ព្រោះជាធម្មតាទេ ពាក្យសម្តីមិនអាចតម្រូវចិត្តមនុស្សមួយផែនដីអស់នោះទេ ។
#JamesSok #ជេមសុខ #​​គាត់និយាយបានល្អ ត្រឹមត្រូវ…

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=Lejm0CsMUvU

Chuyên mục: thuê xe tự lái

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

Tác giả: Giving Knowledge

Thẻ : Sakoun Sok,Jame Sok,James Sok,សុខ សុគន្ធ,ជេម សុខ,cambodians,pen kosal,rfa khmer,,,sam rainsy,kem sokha,ldp,pheng vannak,sareth souk,sorn dara,so naro,cambodia daily,china,us,khan sovan khan sovan live,khan sovan talks about,khan sovan facebook cambodia,cambodia news,cambodia news today,cambodia hot news,hot news top news,news politics,rfa,rfi,voa,vod

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

Thời lượng: 00:50:50 có 2778 lượt xem

Video image: thuê xe đạp đà lạt

Số lượt thích: 50 , Số lượt dislike :

Xem thêm  chạy xe đạp ở Đồng tháp khu du lịch miệt vườn Happy land Hùng Thy Sa Đéc

1 comment

  1. និយាយយូរទៅដូចវល់ដូចត្រូវថ្នាំមើលទៅក្នុងស្រុកយកគាតមកធ្វើមគទេសដូចជាមនុស្សអស្ចានិយាយថយក្រោយប្រហែលគាត់ពិសេសលើគេហើយ

Comments are closed.