Tour thăm 5 làng nghề truyền thống tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2022

Các sản phẩm từ mây tre, nón lá đa dạng có tại lễ hội lần này. Trước đây, sản phẩm từ mây tre đan chủ yếu là đồ dùng phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như thúng, mủng, dần, sàng, túi, hộp…

Đến nay, với sự phát triển nhau nhiều năm, chất liệu này được sáng tạo thành nhiều sản phẩm như đĩa mây, lẵng mây, đồ trang trí, chao đèn, rèm cửa, tranh chân dung, phong cảnh, ….

Xem thêm  Điểm nghỉ dưỡng đa tiện ích giữa lòng Sài Gòn