អាស៊ីសេរីផ្សាយយប់ថ្ងៃច័ន្ទ

Bạn đang xem video: អាស៊ីសេរីផ្សាយយប់ថ្ងៃច័ន្ទ được tổng hơp từ mạng internetបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា ចូលចិត្តវីដេអូនេះ កុំភ្លេចចុច Like និងចុច Subscribe លើ YouTube Channel របស់ YaKong ផង!
Thank you for Watching….

CLICK ON BELOW LINK

#YaKong #RFAKhmer24 #Cambodia

Thank you again !

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=7dOq7v8jJsY

Chuyên mục: thuê ô tô

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

Tác giả: Cam News

Thời lượng: 00:59:48

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

Thẻ : news,RFA Khmer,Cambodia Political News,Khmer Hot News,Radio Free Asia,Khmer,rfa khmer,rfa khmer radio,khmer news,,អាស៊ីសេរី,radio free asia,,world news,nightly news

Số lượt thích: 481 , Số lượt dislike :

Xem thêm  CĂN PHÒNG SỐ 49 | Đại Học Du Ký Phần 248 | Phim Ngắn Siêu Hài Hước Sinh Viên Hay Nhất Gãy TV

4 comments

  1. Be careful little dictator or you going to get burn by the roaring flame from the candle. It is such a bright blinding lights.

  2. មានតុលាការទៀងមោងដែ?ឡឺតែតុលាការឆ្កួតជ្រូក.តុលាការស្រុកខ្មែរមានច្រើនយ៉ាង!…ប្រហែលរៀនចប់ អាសរឬអាក្រហម(ស្រា) រទើបគាតប៉ុលឡៅទិនបែបនេះ!ៗ

  3. មានតុលាការទៀងមោងដែ?ឡឺតែតុលាការឆ្កួតជ្រូក.តុលាការស្រុកខ្មែរមានច្រើនយ៉ាង!…

Comments are closed.