មនុស្សប្តូរព្រលឹងគ្នាបានទេ? / San Sochea VJ

Bạn đang xem video: មនុស្សប្តូរព្រលឹងគ្នាបានទេ? / San Sochea VJ được tổng hơp từ Dịch vụ thuê xeមនុស្សប្តូរព្រលឹងគ្នាបានទេ? /
——————————————
Facebook Page :
Website:

ពាក្យគន្លឹះ (Keyword)
សាន សុជា, ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា, វត្តមណីរតនារាម, មេរៀនព្រះធម៌, ព្រះពុទ្ធសាសនា, មេរៀនព្រះអភិធម្ម, san sochea, ven san sochea, san sochea VJ, , san sochea mp3, san sochea video, san sochea live, san sochea dhamma talk, sansochea.org,

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=071lBK3LSYE

Chuyên mục: thuê ô tô

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

Tác giả: San Sochea VJ

từ khoá : san sochea vj,san sochea mp3,san sochea talk,ven san sochea,san sochea youtube,san sochea live,san sochea online,សាន សុជា,ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា,មេរៀនព្រះធម៌,មេរៀនព្រះអភិធម្ម,Khmer dhamma,Khmer Buddhism

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

Thời lượng: 01:17:57 có 2498 lượt xem

Video image: thuê xe đạp đà lạt

Số lượt thích: 46 , Số lượt dislike :

Xem thêm  Cho Thuê Xe Đạp Ở Sài Gòn | Xe Đạp Cho Tour Du Lịch

5 comments

  1. If you want other to change, first you NEED to change yourself! Your living……. will speak itself. So each one needs to work on his or her inner growth…..to reduce the craving desires. Hope all is well….peace!!!

  2. I hardly hear people admire other people about their good deeds. They are tooooooooooooooooooooooo jealous of other successes! They don't even know how to say "thank you" or "please" to each other………………….what ashamed…….and they have tooooooooooooooooo much pride! Hope they will change for the better. All is well…..peace!!!

Comments are closed.