បទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របស់ខ្ញុំ…

Bạn đang xem video: បទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របស់ខ្ញុំ… được tổng hơp từ mạng xã hộiបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របស់ខ្ញុំ…
បញ្ជាក់៖ ពេលបងប្អូនស្តាប់ហើយ ត្រិះរិះចារណាដោយខ្លួបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របស់ខ្ញុំ…នឯង បងប្អូនបានពិចារណាហើយ បើត្រូវសូមបងប្អូនទទួលយក បើមិនត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនបោះវាចោលទៅ។
ព្រោះជាធម្មតាទេ ពាក្យសម្តីមិនអាចតម្រូវចិត្តមនុស្សមួយផែនដីអស់នោះទេ ។
#JamesSok #ជេមសុខ #​​បទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របស់ខ្ញុំ…

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=ZF6rSwBku3E

Chuyên mục: Thuê xe máy

Đăng lại bởi: https://chothuexe123.com

Thông tin video:

Tác giả: Giving Knowledge

Thẻ : Sakoun Sok,Jame Sok,James Sok,សុខ សុគន្ធ,ជេម សុខ,cambodians,pen kosal,rfa khmer,buth buntenh,cambodia news politics hun sen,sam rainsy,kem sokha,ldp,pheng vannak,sareth souk,sorn dara,so naro,cambodia daily,china,us,khan sovan khan sovan live,khan sovan talks about,khan sovan facebook cambodia,cambodia news,cambodia news today,,,news politics,rfa,rfi,voa,vod

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

Thời lượng: 01:32:08 có 4538 lượt xem

Video image: thuê xe đạp đà lạt

Số lượt like: 76 , Số lượt không thích :

Xem thêm  Karaoke Phượng Hồng Tone Nam Nhạc Sống | Trọng Hiếu

5 comments

  1. នាក់ថាម៎ក់ហឹនចាប់ខ្លួនពីតបឫ

  2. លោកបងចង់កុំឈ្លោះគ្នាឈប់និយាយរឿងដើម។លោកបងនិយាយគិតទៅអនាគតកុំនាំបំបែកបំបាក់

  3. ចឹងបានតាឈប់ឆាំងព្រោះឆាំងអត់បានលុយខេតា

  4. អគុណលោកអ៊ំដែរជួយពន្យល់ដល់កូនខ្មែរបានយល់ពីសណ្តានអាក្រក់ក្រុមសម រង្សី។

Comments are closed.