ធម្មទានអប់រំចិត្ត#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី

Bạn đang xem video: ធម្មទានអប់រំចិត្ត#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី được tổng hơp từ mạng internetសូមស្វាគមន៏មកកាន់ឆាណែលសមាធិឆាណែលនេះនិងនំាមកនៅធម្មទេសនាអប់រំរវាងមាតាបិតានិងកូនបងប្អូនសាច់ញាតនិងសង្គមជាដើមដើម្បីអោយពួកគាត់ទទួលបាននៅការអប់រំល្អៗជាពិសេសធម្មទេសនានេះជាខ្នាតរឺបន្ទាត់សម្រាប់តម្រង់ដំណើរជីវិតរបស់ពួកគាត់អោយដល់ត្រើយគឺសុខសុភមង្គលនិងការរួចចាកទុក្ខទំាងពួង

#Chan #សមាធិ #មង្គលគិរី
ធម្មទានបុណ្យ៧ថ្ងៃ (Chan sari – មង្គលគិរី)

បុណ្យ៧ថ្ងៃ#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី

សេចក្តីប្រៀបធៀបនៃជីវិត#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី
ជូនពេលនៅរស់លេខ១#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី

អមដំណើរព្រះអនុគណស្ដីទី#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី

ធ្វើចិត្តដើម្បីទទួលបុណ្យ#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី

បែងចែកទ្រព្យអោយមានប្រយោជន៍#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី

សម្តែងអំពីសីល#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី

ពិចារណាអោយបានច្បស់គលរប់រឿងសុទ្ធតែមានហេតុ#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី

ប្រយោជន៏នៃការស្ដាប់ធម៏#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារីhttps:
//www.youtube.com/watch?v=29q-pdkkE5k&t=550s
សម្ដែងអំពីពិធីបុណ្យអភិសេក#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី

មានហេតុមានផល#Chan sari#សមាធិ មង្គលគិរី ចាន់សារី

ប្រយ៏ត្ធ៤ចំណុច#Chan sari #មង្គលគិរី សមាធិ ចាន់សារី

លក្ខណសម្បត្តិរបស់បណ្ឌិត#Chan sari#សមាធិ មង្គលគិរី ចាន់សារី

តម្លៃរបស់មនុស្សភាគទី២ #Chan sari#សមាធិ មង្គលគិរី ចាន់សារី

តម្លៃរបស់មនុស្ស#Chan sari #មង្គលគិរី សមាធិ ចាន់ សារី

លក្ខណរបស់បណ្ឌិត#Chan sari#សមាធិ មង្គលគិរី ចាន់សារី

គំនិតអាក្រក់មាន៣យ៉ាង#Chan sari#សមាធិ មង្គលគិរី ចាន់សារី

ឈ្នះ៤យ៉ាង#Chan sari #មង្គលគិរី សមាធិ ចាន់សារី

ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវាចាមាន៤យ៉ាង#Chan sari#មង្គលគិរី សមាធិ ចាន់សារី

សេចក្តីទុក្ខកើតពីការព្រាត់ប្រាស#Chan sari#សមាធិ#មង្គលគិរី#ចាន់សារី
ឈ្នះ៤យ៉ាង#Chan sari #មង្គលគិរី សមាធិ ចាន់សារី

ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយវាចាមាន៤យ៉ាង#Chan sari#មង្គលគិរី សមាធិ ចាន់សារី

សេចក្តីទុក្ខកើតពីការព្រាត់ប្រាស#Chan sari#សមាធិ#មង្គលគិរី#ចាន់សារី

រឿងមាត់វែងជាងផ្លូវ#សមាធិ#មង្គលគិរី#ចាន់ សារី#Chan sari#Khmer page

បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ១០យ៉ាង#សមាធិ#មង្គលគិរី#ចាន់ សារី#Chan sari

ទឹកចិត្តពុកម៉ែ#សមាធិ#មង្គលគិរី ចាន់ សារី Chan sari

អគ្គទាន#Chan sari#សមាធិ មង្គលគិរី ចាន់ សារី
english#6
UCwiwEZz1dwkGVKMUZfaN
ធម្មទានអប់រំចិត្#Chan_sari #មង្គលគិរី #សមាធិ #ចាន់_សារី

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=qT_Ce02rQoI

Chuyên mục: thuê ô tô

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

Tác giả: Chan sari

Thời lượng: 00:36:03

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

từ khoá tìm kiếm : សម្ដែងអំពីអានិសង្សកឋិនទាន,សមាធិ,ធម្មទាន,ប្លែករបស់បុណ្យកឋិន,សង្ខារសរណហេតុ,សីលជាផ្លូវទៅកាន់សុគតិ,,ធម្មទានឈ្នះអស់ទានទំាងពួង,សម្ដែងអំពីបុគ្គលគួរគោរព,,ជំនឿខ្វះហេតុផល,ញោមចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីពិចារណារឿងពិតនៃជីវិត,មនុស្សជិតស្លាប់រមែងមាននិមិត្ត៣ប្រការ,ប្រយោជន៍នៃការរក្សាសីល,សង្ឃឹមថាកូនៗនិងបានស្តាប់,កូនៗកុំអោយអន់ជាងឈើច្រត់,ពិធីសំខាន់៥ខទាកទងការដង្ហែសព,Chan sari,មង្គលគិរី,ចាន់ សារី,ជីវិតមានតិចត្រូវធ្វើអំពើល្អ,chan sari,ធម្មទានអប់រំចិត្,សាន សុជា

Số lượt like: 17 , Số lượt dislike :

Xem thêm  163 Chạy xe máy một vòng quanh chợ Đà Lạt vào sáng sớm dưới trời se se lạnh, Lâm Đồng 01/07/2019

1 comment

Comments are closed.