Mắt cá ngừ đại dương là đặc sản tỉnh nào?

Mắt cá ngừ đại dương là đặc sản nổi tiếng, bổ dưỡng nhưng cũng có nhiều thực khách ngại ăn.

Xem thêm  Tour du lịch hơn 300 triệu đồng đến Canada