Hái mận đầu mùa tại Mộc Châu

Khách đến các địa điểm gợi ý trên được hái mận, bứt từng quả chín giòn. Với những cây thấp, bạn có trải nghiệm độc đáo là vừa ngồi, vừa hái mận ăn tại chỗ. Quang Kiên cho biết, hiện mận vẫn trong vụ đầu mùa và chua hơi gắt, khiến anh nhăn mặt khi ăn song “chấm với muối thì rất đưa miệng, ăn mãi không chán”.

Xem thêm  Khách du lịch lác đác trở lại Hội An