ហេតុទាំង ៣ / ព្រះ ធ ម្ម វិ ជ្ជា ជួ ន ក ក្ក ដា / Choun kakada

Bạn đang xem video: ហេតុទាំង ៣ / ព្រះ ធ ម្ម វិ ជ្ជា ជួ ន ក ក្ក ដា / Choun kakada được tổng hơp từ mạng internetChannel Yotube -Leam Dara Created for Sharing khonledge of Buddhism to all of People .
Channel Yotube-Leam Dara បានបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ប្រជាជនទាំងអស់។
កំណាព្យអំពីម៉ែ, បរិយាយដោយភិក្ខុមុនិបាលោ ជួន កក្កដា, Komnap of mother, Choun Kakada
My:Facebook: /

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=qP8MwTDpI50

Chuyên mục: Cẩm nang thuê xe

Đăng lại bởi: https://chothuexe123.com

Thông tin video:

Tác giả: Leam Dara

từ khoá : Choun kakada2018Choun kakada old,Phin Vouthy,Choun kakada Dharma,Phin Vouthy Dharam,Choun kakada Talks,,Smot,Ayai,Ayai Song,Khmer Dharma,Leam Dara,

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

Thời lượng: 00:32:55 có 38 lượt xem

Video image: thuê xe đạp đà lạt

Số lượt like: 3 , Số lượt dislike :

Xem thêm  Nhóm thanh niên BỎ TRỐN giữa đêm BÙNG tiền thuê Villa Đà Lạt còn mang theo 3 máy sấy tóc

1 comment

Comments are closed.