បាត់ធម៌មេត្តាកើតភ័យអន្តរាយ | SAN SOCHEA OFFICIAL

Bạn đang xem video: បាត់ធម៌មេត្តាកើតភ័យអន្តរាយ | SAN SOCHEA OFFICIAL được tổng hơp từ mạng internetបាត់ធម៌មេត្តាកើតភ័យអន្តរាយ | SAN SOCHEA OFFICIAL
————–
Website:
Facebook:
YouTube:

មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist)
——————————————-
0១.របៀបអានភាសាបាលី:
0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ
0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​
0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ:
0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី:
0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ:
0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​:
0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ:
0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម
១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​
Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
វត្តមណីរតនារាម
San Sochea
Ven San Sochea
San Sochea Official
San Sochea 2019

San Sochea Video
sansochea.org
San Sochea Live
San Sochea Facebook Live
មេរៀនព្រះធម៌
មេរៀនព្រះអភិធម្ម
ស្តាប់ព្រះធម៌

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=XAh9AusPOtc

Chuyên mục: Thuê xe máy

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

Tác giả: San Sochea Official

Thời lượng: 01:28:05

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

Thẻ : សាន សុជា,,san sochea 2019,san sochea new,san sochea dhammatalk,san sochea smot,សាន សុជា ២០១៨,san sochea 2017,san sochea tv online,san sochea live,san sochea usa,san sochea,khmer dhammatalk,san sochea new 2019,English dhammatalk,san Sochea English,Buddhism,វត្តមណីរតនារាម,Ven San Sochea,san sochea mp3,san sochea video,San Sochea Official

Số lượt like: 50 , Số lượt dislike :

Xem thêm  អមនុស្សបញ្ជាចិត្តយើងបានទេ? | SAN SOCHEA OFFICIAL

3 comments

Comments are closed.