Cụm di tích Huế miễn phí vé vào cho runner VnExpress Marathon

Đại Nội là cách gọi chung của Hoàng Thành và Tử Cấm thành, nằm trong Kinh thành Huế. Được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 19, Ðại Nội có hơn 100 công trình kiến trúc đẹp với những cung điện nguy nga, đền đài, miếu thờ cổ kính như Ngọ Môn, Cung Diên Thọ, Tử Cấm Thành… Runner tham gia VM Huế 2022 sẽ được miễn phí hoàn toàn vé khi tham quan Hoàng cung Huế bao gồm khu vực Đại Nội và Bảo tàng cổ vật cung đình Huế (giá vé hiện tại là 200.000 đồng cho một người lớn). Ảnh: Ngọc Thành

Xem thêm  Dở khóc dở cười khi du lịch bằng 'nhà di động'