អភិធម្មត្ថសង្គហៈ បរិច្ឆេទទី ១ ខ្សែទី ៤៤

Bạn đang xem video: អភិធម្មត្ថសង្គហៈ បរិច្ឆេទទី ១ ខ្សែទី ៤៤ được tổng hơp từ youtubeកម្មវិធីសិក្សាព្រះអភិធម្ម
បរិច្ឆេទទី ១ ចិត្តសង្គហវិភាគ
បង្រៀនដោយខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាព ភិក្ខុធម្មបណ្ឌិតោ មាន ស៊ីដា (ព្រះមហាស៊ីដា)
សូមសព្វសត្វទាំងឡាយទាំងពួង មានតែសេចក្ដីសុខចម្រើន កុំបីមានពៀរ ។ល។

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=IKdHruia9Zw

Chuyên mục: thuê ô tô

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

Tác giả: Mean Sida Official

từ khoá : [vid_tags]

Chủ đề: thuê

Thời lượng: 01:36:03 có 7 lượt xem

Video image: thuê xe đạp đà lạt

Số lượt like: 0 , Số lượt không thích :

Xem thêm  Khám Phá Rừng Thông Đà Lạt Bằng Xe Cào Cào