Nậm pịa là đặc sản của dân tộc nào?

Có vị đắng và bề ngoài không bắt mắt nhưng nậm pịa là món ăn đãi khách của một dân tộc vùng núi phía Bắc.

Xem thêm  TP của những sân hoa