Episode 5: Sale Record – Accounting Transaction

Bạn đang xem video: Episode 5: Sale Record – Accounting Transaction được tổng hơp từ mạng xã hộiSale Record is very important for accountant in order to record in Ledger.
Therefore, accountant should be clear or understand explicitly about this transaction before posting into system.
Link of previous video:

Link gốc video: https://www.youtube.com/watch?v=HWiRtwiSoRE

Chuyên mục: Thuê xe máy

Đăng lại bởi: chothuexe123

Thông tin video:

Tác giả: Ratha Fridge Accounting

Thời lượng: 00:10:15

Chủ đề: thuê xe đạp đà lạt

từ khoá tìm kiếm : Accountant,Banking Sector,,Cashier,Teller,Finance,Accounting Policy,Microfinance,Prepaid Expenses,Accrued Expense,Accounting Entry,,How to data entry,How to book prepaid transaction,financial transaction,Accounting Transaction,Sale Record,purchase record

Số lượt like: 2 , Số lượt không thích :

Xem thêm  🔷Tin Nóng Covid-19 Sáng Ngày 17/12 | Tin Tức Virus Corona ở Việt Nam Mới Nhất Hôm Nay