Chiều đông Slovakia qua góc nhìn chàng trai Việt

Bratislava, là một trong những thủ đô nhỏ ở châu Âu, nằm trên biên giới của ba quốc gia gồm Áo – Hungary – Slovakia. Ngoài ra, Bratislava và Vienna là hai thủ đô nằm gần nhau nhất trên thế giới, chỉ cách 55 km, theo Visit Bratislava. Trước đây, người dân qua lại giữa hai thành phố bằng xe điện. Tuyến đường dài 70 km, khai trương năm 1914 và hoạt động cho đến sau thế chiến thứ hai.

Xem thêm  Hàng loạt tàu du lịch vịnh Hạ Long xin dừng hoạt động