Sa Pa tái tạo chợ tình

Hoạt động thu hút khách du lịch trong dịp này là không gian tái tạo tục bắt vợ của đồng bào dân tộc Mông. Không gian chợ tình được phục dựng với quán hàng bán thổ cẩm, vật phẩm đặc sản rừng núi, trai gái đi chợ phải lòng nhau bắt về làm vợ.

Tục lệ này trên thực tế không còn phổ quát, nhiều phần các đôi trai gái đã có việc hứa hò hẹn từ trước, được sự đồng ý, việc bắt vợ chỉ mang tính tượng trưng.

Xem thêm  Quán cà phê 'tổ kén' kiểu Nhật