du ngoạn khắp sông nước Cần Giờ

Du khách đi xuồng ba lá tham quan Đầm Dơi, ngồi ca nô tới khu căn cứ cách mệnh Rừng Sác xung quanh là rừng đước mát rượi.

Xem thêm  nơi tới nghỉ dưỡng thượng lưu trên đất cố đô