Du lịch theo ‘thất đại tội’

“Thất đại tội” là 7 tội lỗi lớn nhất của nhân loại trong Kito giáo. Chúng bao gồm: Kiêu ngạo, Lười biếng, Tham ăn, Đố kỵ, Thù hằn, Tham lam, Dâm ô. Có một câu chuyện rằng, 5 trong số 7 tội lỗi này đã không còn là tội lỗi nữa, nhưng mà trở thành phong cách sống. Rambler liệt kê 7 điểm du lịch được cho là ứng với thất đại tội và thích hợp để giải quyết chúng. Ảnh: Unsplash

Xem thêm  Thảo Cầm Viên xưa nay