Ngôi làng thủ thỉ bằng tiếng hát và huýt sáo

Người dân ở làng Kongthong, miền bắc bang Meghalaya, gọi nhau hoặc trò chuyện bằng những nhạc điệu tạo ra từ tiếng hát và huýt sáo.

Xem thêm  nơi tới thư giãn, chăm sóc sức khỏe ở Quảng Ninh