Hoa nở rực rỡ trên đường lên đỉnh Fansipan

Mùa thu, những triền hoa dơn lúa, mã tiên thảo, túy điệp nở rực từ chân núi lên đỉnh Fansipan.

Xem thêm  Khách Việt đi tour trong Covid-19 được bảo vệ thế nào?