đại trượng phu đưa ảnh bố đi du lịch khắp Bhutan

Theo truyền thống của các Quốc gia Phật giáo xoàn thừa (Tây Tạng, Bhutan, Nepal, Sikkim), đèn bơ được dâng cúng như một sự hồi hướng cho người đã khuất để dẫn dắt vong hồn họ nhờ ánh sáng của trí tuệ.

Anh quang đãng cho biết thêm, một khóa lễ Phật thường có các bước khác nhau, tùy vào nội dung buổi lễ, tông phái và vùng miền. Các khóa lễ Phật tại Bhutan anh được tham gia có thể tóm tắt lại thành năm bước. trước tiên, chư tăng sẽ cử hành lễ Puja, sám hối, tịnh hoá các ác hạnh. Tiếp đó tới các nghi tiết thỉnh chư Phật, ý trung nhân tát; tụng đọc các quý khách dạng kinh văn, câu thần chú; nghi tiết hỏa tịnh, đốt các cúng phẩm (hương, hoa, thực phẩm, vải). sau cuối là hồi hướng công đức và nguyện cầu cho vong linh, hữu tình chúng sinh đều được siêu thoát, giác ngộ.

Xem thêm  Khách mắc kẹt sẽ rời ĐN trên nhị chuyến bay