Tour du lịch thực tế ảo trên ghế hạng nhất

Du khách tận hưởng dịch vụ ăn uống như ngồi ghế hạng nhất của hàng không và tới Rome, Paris, New York, hay Hawaii bằng kính thực tế ảo.

Xem thêm  Hàng không tăng chuyến giải tỏa khách ở ĐN