Rạp xiếc bán phân sư tử để cầm cự qua Covid-19

Rạp xiếc Krone ở Munich có nguồn thu mới khi nghĩ ra cách bán những lọ phân sư tử với giá 6 USD, hiện đã bán được 2.000 lọ.

Xem thêm  té ba Đồng Lộc thành điểm du lịch tâm linh