Quán hủ tiếu chỉ bán 80 tô mỗi ngày

Quán hủ tiếu Nam Vang ở TP Vị Thanh bán 10 năm nay, khách tới quá 9h30 là không còn đồ ăn.

Xem thêm  viên chức KS lại 'xanh mặt' vì dịch