Pizza hộp lá dứa – cứu cánh thời Covid-19

Nhà hàng BrickOven đặt hộp đựng pizza từ lá dứa, thay bao so bì carton. Ý tưởng này giúp ngành công nghiệp đan lát của địa phương cầm cự qua Covid-19.

Xem thêm  tự nhiên vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà