Nhà thổ ế ẩm vì cấm sex

Những nhà thổ tại Berlin được phép mở cửa sau nhiều tuần ngừng hoạt động do Covid-19. Tuy nhiên, dịch vụ mại dâm vẫn bị giới hạn.

Xem thêm  Mẻ hến cào sớm Cần Giờ