Ngọn hải đăng cổ nhất VN

Ngọn hải đăng cổ nhất VN do người Pháp xây dựng vào năm 1897, nằm trên mũi Kê Gà.

Xem thêm  Doanh nghiệp du lịch sẵn sàng hoạt động trở lại