Ngôi giáo đường có mái đầu đao

Năm 1890, nhà thờ Vị Hưng được xây dựng với nhà thờ bằng lá tại rạch Mùa Ôm, cách nhà thờ hiện nay khoảng 2 km, có 15 gia đình theo đạo lúc đó. Từ năm 1897 tới năm 1915, nhà thờ được dời về kênh xáng Xà No, được cất lại nhiều lần bằng lá, ngói và cột cây.

Năm 1925, phụ thân Phêrô Cao Phước Nhan về nhận họ đạo, mở đầu xây dựng lại nhà thờ bằng gạch kiên cố, lợp ngói… và khánh thành vào năm 1943 cùng với trường học, nhà xứ, nhà dì phước trong khuôn viên. Tuy nhiên, tòa tháp này bị hư hỏng nhiều trong chiến tranh.

Xem thêm  Khách Việt gợi ý mày mò Phú Quốc