lăng tẩm trên núi của cố tổng Bí thư Trần Phú

Tổng Bí thư Trần Phú sinh ra tại Phú Yên, nguyên quán ở làng Tùng Sinh, nay thuộc xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ. Ông là con thứ 7 trong gia đình có 8 Anh chị em em, bố là nhà nho Trần Văn Phổ, mẹ tên Hoàng Thị Cát.

Tháng 10/1926, Trần Phú được kết nạp vào VN thanh niên cộng sản đoàn. Đầu năm 1930, sau khi tốt nghiệp Đại học Phương Đông (Nga) ông trở về Hà Nội và được bầu vào Ban chấp hành Trung ương tạm bợ, được phân công soạn dự thảo Luận cương chính trị. Tháng 10/1930, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng họp ở Hương Cảng (Trung Quốc), Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư trước tiên của Đảng.

Sau hội nghị, ông về Sài Gòn. Ngày 18/4/1931, ông bị thực dân Pháp bắt, kìm hãm. Tháng 9 cùng năm, Tổng Bí thư trước tiên của Đảng cộng sản VN hi sinh.

Xem thêm  Hang gấu Pooh giữa đời thực