Hành trình tìm hiểu Hang Tiên, Chà Lòi

Những khối thạch nhũ nhọn buông xuống từ trần hang. Hang Chà Lòi có 3 tầng, chiều rộng thay đổi từ 30 – 100 m, cao trung bình 60 m, nơi cao nhất khoảng 90 m.

“Lần này tôi mới cảm nhận được gió Lào, nhiệt độ ở Đồng Hới lúc nào cũng 36 – 40 độ C, ngày đầu từ điểm xuất phát chúng tôi băng rừng leo lên cửa hang lúc 11h trưa, qua một con suối cạn ngổn ngang đá tảng, trời nóng như nung nhưng vô hang thì trái lại, nhiệt độ không quá 20 độ C”, anh Long san sớt.

Xem thêm  Quán pizza sử dụng ứng dụng bồi bàn ảo tránh xúc tiếp gần