Du thuyền nấu hơn 30.000 suất ăn mỗi ngày

Với hơn 1.000 viên chức bếp, du thuyền lớn nhất trái đất Symphony of the Seas có 36 căn bếp để sẵn sàng mọi loại đồ ăn cho 6.600 khách.

Xem thêm  Xếp hàng cùng tượng sáp thời Covid-19