Cảnh sắc bình dị ở hồ Khe Ngang

Từ Chùa Thiên Mụ, quý khách chạy thẳng đường Văn Thánh, sau khi băng qua đường Tránh Huế, sẽ thấy hồ hướng dẫn vào hồ Khe Ngang. Để kiên cố không đi sai hướng, quý khách nên vừa chạy, vừa hỏi đường, người dân sẽ nhiệt tình trợ giúp.

Xem thêm  Du khách vội vã rời tp.Đà Nẵng