Cách du thuyền lớn nhất trái đất xử lý rác

Với sức chứa 6.600 khách, du thuyền Symphony of the Seas vẫn đảm bảo tái chế và xử lý hết lượng rác đã thải ra sau mỗi hải trình.

Xem thêm  Tượng Phật khổng lồ trước và sau trận đại hồng thủy