Bộ sưu tập súng thần công ở Sài Gòn

bảo tồn lịch sử TP HCM xây dựng năm 1929, có tên thuở đầu là Blanchard de la Brosse theo tên Thống đốc Nam Kỳ thời ấy. Đây là bảo tồn trước tiên ở Sài Gòn và cả miền Nam VN. Năm 1954, khi người Pháp rút đi, nhà cửa đổi tên thành Viện bảo tồn Quốc gia và mang tên như hiện nay từ sau năm 1975.

nhà cửa do kiến trúc sư Pháp Delaval xây dừng và xây dựng theo phong cách phối hợp giữa kiến trúc châu Âu và khách du lịch dạng địa, khai thác yếu tố truyền thống và đặc điểm khí hậu địa phương.

bảo tồn mở siêu thị ngày từ 8 – 17h, vé vào cửa là 30.000 đồng.

Xem thêm  tp.Đà Nẵng tạm dừng đón khách du lịch