bờ hồ Đỏ hút khách vào mùa thu

Trên toàn cầu hiện có khoảng hơn 100 loại cỏ seepweed phát triển ở các vùng đầm lầy. Tuy nhiên, seepweed ở Bàn Cẩm là Suaeda, một loại cỏ hiếm có màu đỏ.

Ngoài bờ hồ Đỏ, Bàn Cẩm còn nổi tiếng bởi vì các sản vật như măng tre và cà ra (một loại cua nước ngọt). Nơi đây còn là nhà của hơn 260 loài chim di trú, gồm cả mòng hồ mỏ đen và sếu đầu đỏ quý hiếm. Ảnh: Xinhua Press

Xem thêm  kinh nghiệm đi chơi Côn Đảo với 3,6 triệu đồng