5 kiểu tạm trú khác nhau cho kỳ nghỉ 2/9

Lều Mông Cổ, nhà truyền thống Champa hay khu nghỉ dưỡng sát hồ là các gợi ý cho du khách.

Xem thêm  Hàng không tăng chuyến giải tỏa khách ở ĐN