Chèo kayak dọc sông Hoàng Hà suốt 38 ngày

khách du lịch đồng hành khác nhau trong chuyến kayak trên sông Hoàng Hà là chó cưng của phượt thủ.

Xem thêm  Sương mây Sài Gòn - VnExpress Du lịch